NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN

Nghiệp vụ thông tin thư viện là ngành tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, tiếp nhận, phân loại tài liệu…trong các trường học từ cấp bậc tiểu học đến bậc đại học theo một chuẩn mực đã được quy định trong pháp luật.Nhằm bồi dưỡng , chuẩn hóa các cán bộ,nhân viên đối với ngành này. Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tới học viên trên cả nước về việc mở lớp học ngắn hạn cấp chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện;

HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ – DẠY CÁC NGÀNH NGHỀ.ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ.

LỚP NGẮN HẠN SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

Lớp ngắn hạn sư phạm giảng viên đại học đào tạo cấp chứng chỉ dành cho những người không thuộc ngành sư phạm.

Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Khóa học văn thư lưu trữ dành cho các đối tượng là cán bộ,công chức,viên chức đang trực tiếp làm văn thư lưu trữ trong cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng hoặc thang hạng viên chức.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes