NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN

Nghiệp vụ thông tin thư viện là ngành tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, tiếp nhận, phân loại tài liệu…trong các trường học từ cấp bậc tiểu học đến bậc đại học theo một chuẩn mực đã được quy định trong pháp luật.Nhằm bồi dưỡng , chuẩn hóa các cán bộ,nhân viên đối với ngành này. Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội thông báo tới học viên trên cả nước về việc mở lớp học ngắn hạn cấp chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện;

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes