Học nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Khóa học văn thư lưu trữ dành cho các đối tượng là cán bộ,công chức,viên chức đang trực tiếp làm văn thư lưu trữ trong cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng hoặc thang hạng viên chức.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes